illegal function call in 1980s

1980年代のスポーツノンフィクションについてやさぐれる文章を書きはじめました。最近の関心は猫のはなちゃんとくるみちゃんです。

One day, BBC pronounced these nouns

# In frequency order:

nyaan@ubuntu:~/bbc$ cat archive/polyed.bbc.20190127NOUN

children NOUN
parents NOUN
today NOUN
because NOUN
people NOUN
anniversary NOUN
years NOUN
history NOUN
eleven NOUN
fort NOUN
day NOUN
president NOUN
world NOUN
point NOUN
groups NOUN
need NOUN
magazine NOUN
site NOUN
miles NOUN
north NOUN
men NOUN
confederacy NOUN
decision NOUN
owner NOUN
cases NOUN
community NOUN
trial NOUN
survivors NOUN
residents NOUN
harm NOUN
mining NOUN
prices NOUN
everything NOUN
company NOUN
morning NOUN
benefits NOUN
income NOUN
links NOUN
churches NOUN
money NOUN
villages NOUN
institution NOUN
labeling NOUN
compulsion NOUN
teachers NOUN
students NOUN
cities NOUN
homes NOUN
goals NOUN
centenary NOUN
events NOUN
plan NOUN
celebrations NOUN
approach NOUN
significance NOUN
supplies NOUN
stops NOUN
street NOUN
points NOUN
apartment NOUN
block NOUN
characteristics NOUN
consciousness NOUN
recognition NOUN
bath NOUN
houses NOUN
library NOUN
myself NOUN
rise NOUN
opportunity NOUN
soldiers NOUN
fear NOUN
democracy NOUN
liberalism NOUN
tolerance NOUN
housing NOUN
republic NOUN
government NOUN
house NOUN
power NOUN
values NOUN
design NOUN
ideas NOUN
museum NOUN
construction NOUN
shoulders NOUN
art NOUN
historian NOUN
items NOUN
slavery NOUN
america NOUN
war NOUN
union NOUN
though NOUN
health NOUN
capital NOUN
confederates NOUN
hundreds NOUN
attacks NOUN
victim NOUN
sixty NOUN
country NOUN
payment NOUN
job NOUN
stand NOUN
freedom NOUN
place NOUN
interviews NOUN
tournament NOUN
representative NOUN
sphere NOUN
digging NOUN
ditches NOUN
work NOUN
property NOUN
cafe NOUN
sanctuary NOUN
south NOUN
safety NOUN
camp NOUN
life NOUN
foundation NOUN
warning NOUN
hat NOUN
dollars NOUN
bail NOUN
holiday NOUN
closure NOUN
monument NOUN
director NOUN
rescuers NOUN
search NOUN
hope NOUN
time NOUN
passes NOUN
century NOUN
percent NOUN
everyone NOUN
someone NOUN
minds NOUN
home NOUN
hobby NOUN
brothers NOUN
reality NOUN
family NOUN
metres NOUN
residue NOUN
ore NOUN
extraction NOUN
collapses NOUN
workers NOUN
attack NOUN
year NOUN
effect NOUN
devastation NOUN
mothers NOUN
places NOUN
wall NOUN
framework NOUN
dam NOUN
collapse NOUN
tables NOUN
area NOUN
self NOUN
care NOUN
path NOUN
demands NOUN
tragedies NOUN
agency NOUN
pounds NOUN
st NOUN
state NOUN
fails NOUN
killing NOUN
river NOUN
activity NOUN
asking NOUN
disease NOUN
gene NOUN
garrison NOUN
prospect NOUN
end NOUN
conflict NOUN
tanks NOUN
states NOUN
envoy NOUN
cows NOUN
concerns NOUN
violence NOUN
designer NOUN
motivational NOUN
disabling NOUN
access NOUN
name NOUN
gang NOUN
tax NOUN
disaster NOUN
members NOUN
staff NOUN
couple NOUN
case NOUN
business NOUN
works NOUN
businesses NOUN
internet NOUN
torch NOUN
route NOUN
portfolio NOUN
head NOUN
charity NOUN
governments NOUN
alternatives NOUN
jobs NOUN
connections NOUN
nineties NOUN
institutions NOUN
mark NOUN
numbers NOUN
amounts NOUN
countries NOUN
intentions NOUN
commodities NOUN
blast NOUN
market NOUN
tourists NOUN
funds NOUN
support NOUN
resources NOUN
findings NOUN
fashion NOUN
recruiting NOUN
physicists NOUN
force NOUN
families NOUN
children NOUN
parents NOUN
today NOUN
because NOUN
people NOUN
anniversary NOUN
years NOUN
history NOUN
eleven NOUN
fort NOUN
day NOUN
president NOUN
world NOUN
point NOUN
groups NOUN
need NOUN
magazine NOUN
site NOUN
miles NOUN
north NOUN
men NOUN
confederacy NOUN
decision NOUN
owner NOUN
cases NOUN
community NOUN
trial NOUN
survivors NOUN
residents NOUN
harm NOUN
mining NOUN
prices NOUN
everything NOUN
company NOUN
morning NOUN
benefits NOUN
income NOUN
links NOUN
churches NOUN
money NOUN
villages NOUN
institution NOUN
labeling NOUN
compulsion NOUN
teachers NOUN
students NOUN
cities NOUN
homes NOUN
goals NOUN
centenary NOUN
events NOUN
plan NOUN
celebrations NOUN
approach NOUN
significance NOUN
supplies NOUN
stops NOUN
street NOUN
points NOUN
apartment NOUN
block NOUN
characteristics NOUN
consciousness NOUN
recognition NOUN
bath NOUN
houses NOUN
library NOUN
myself NOUN
rise NOUN
opportunity NOUN
soldiers NOUN
fear NOUN
democracy NOUN
liberalism NOUN
tolerance NOUN
housing NOUN
republic NOUN
government NOUN
house NOUN
power NOUN
values NOUN
design NOUN
ideas NOUN
museum NOUN
construction NOUN
shoulders NOUN
art NOUN
historian NOUN
items NOUN
slavery NOUN
america NOUN
war NOUN
union NOUN
though NOUN
health NOUN
capital NOUN
confederates NOUN
hundreds NOUN
attacks NOUN
victim NOUN
sixty NOUN
country NOUN
payment NOUN
job NOUN
stand NOUN
freedom NOUN
place NOUN
interviews NOUN
tournament NOUN
representative NOUN
sphere NOUN
digging NOUN
ditches NOUN
work NOUN
property NOUN
cafe NOUN
sanctuary NOUN
south NOUN
safety NOUN
camp NOUN
life NOUN
foundation NOUN
warning NOUN
hat NOUN
dollars NOUN
bail NOUN
holiday NOUN
closure NOUN
monument NOUN
director NOUN
rescuers NOUN
search NOUN
hope NOUN
time NOUN
passes NOUN
century NOUN
percent NOUN
everyone NOUN
someone NOUN
minds NOUN
home NOUN
hobby NOUN
brothers NOUN
reality NOUN
family NOUN
metres NOUN
residue NOUN
ore NOUN
extraction NOUN
collapses NOUN
workers NOUN
attack NOUN
year NOUN
effect NOUN
devastation NOUN
mothers NOUN
places NOUN
wall NOUN
framework NOUN
dam NOUN
collapse NOUN
tables NOUN
area NOUN
self NOUN
care NOUN
path NOUN
demands NOUN
tragedies NOUN
agency NOUN
pounds NOUN
st NOUN
state NOUN
fails NOUN
killing NOUN
river NOUN
activity NOUN
asking NOUN
disease NOUN
gene NOUN
garrison NOUN
prospect NOUN
end NOUN
conflict NOUN
tanks NOUN
states NOUN
envoy NOUN
cows NOUN
concerns NOUN
violence NOUN
designer NOUN
motivational NOUN
disabling NOUN
access NOUN
name NOUN
gang NOUN
tax NOUN
disaster NOUN
members NOUN
staff NOUN
couple NOUN
case NOUN
business NOUN
works NOUN
businesses NOUN
internet NOUN
torch NOUN
route NOUN
portfolio NOUN
head NOUN
charity NOUN
governments NOUN
alternatives NOUN
jobs NOUN
connections NOUN
nineties NOUN
institutions NOUN
mark NOUN
numbers NOUN
amounts NOUN
countries NOUN
intentions NOUN
commodities NOUN
blast NOUN
market NOUN
tourists NOUN
funds NOUN
support NOUN
resources NOUN
findings NOUN
fashion NOUN
recruiting NOUN
physicists NOUN
force NOUN
families NOUN
children NOUN
parents NOUN
today NOUN
because NOUN
people NOUN
anniversary NOUN
years NOUN
history NOUN
eleven NOUN
fort NOUN
day NOUN
president NOUN
world NOUN
point NOUN
groups NOUN
need NOUN
magazine NOUN
site NOUN
miles NOUN
north NOUN
men NOUN
confederacy NOUN
decision NOUN
owner NOUN
cases NOUN
community NOUN
trial NOUN
survivors NOUN
residents NOUN
harm NOUN
mining NOUN
prices NOUN
everything NOUN
company NOUN
morning NOUN
benefits NOUN
income NOUN
links NOUN
churches NOUN
money NOUN
villages NOUN
institution NOUN
labeling NOUN
compulsion NOUN
teachers NOUN
students NOUN
cities NOUN
homes NOUN
goals NOUN
centenary NOUN
events NOUN
plan NOUN
celebrations NOUN
approach NOUN
significance NOUN
supplies NOUN
stops NOUN
street NOUN
points NOUN
apartment NOUN
block NOUN
characteristics NOUN
consciousness NOUN
recognition NOUN
bath NOUN
houses NOUN
library NOUN
myself NOUN
rise NOUN
opportunity NOUN
soldiers NOUN
fear NOUN
democracy NOUN
liberalism NOUN
tolerance NOUN
housing NOUN
republic NOUN
government NOUN
house NOUN
power NOUN
values NOUN
design NOUN
ideas NOUN
museum NOUN
construction NOUN
shoulders NOUN
art NOUN
historian NOUN
items NOUN
slavery NOUN
america NOUN
war NOUN
union NOUN
though NOUN
health NOUN
capital NOUN
confederates NOUN
hundreds NOUN
attacks NOUN
victim NOUN
sixty NOUN
country NOUN
payment NOUN
job NOUN
stand NOUN
freedom NOUN
place NOUN
interviews NOUN
tournament NOUN
representative NOUN
sphere NOUN
digging NOUN
ditches NOUN
work NOUN
property NOUN
cafe NOUN
sanctuary NOUN
south NOUN
safety NOUN
camp NOUN
life NOUN
foundation NOUN
warning NOUN
hat NOUN
dollars NOUN
bail NOUN
holiday NOUN
closure NOUN
monument NOUN
director NOUN
rescuers NOUN
search NOUN
hope NOUN
time NOUN
passes NOUN
century NOUN
percent NOUN
everyone NOUN
someone NOUN
minds NOUN
home NOUN
hobby NOUN
brothers NOUN
reality NOUN
family NOUN
metres NOUN
residue NOUN
ore NOUN
extraction NOUN
collapses NOUN
workers NOUN
attack NOUN
year NOUN
effect NOUN
devastation NOUN
mothers NOUN
places NOUN
wall NOUN
framework NOUN
dam NOUN
collapse NOUN
tables NOUN
area NOUN
self NOUN
care NOUN
path NOUN
demands NOUN
tragedies NOUN
agency NOUN
pounds NOUN
st NOUN
state NOUN
fails NOUN
killing NOUN
river NOUN
activity NOUN
asking NOUN
disease NOUN
gene NOUN
garrison NOUN
prospect NOUN
end NOUN
conflict NOUN
tanks NOUN
states NOUN
envoy NOUN
cows NOUN
concerns NOUN
violence NOUN
designer NOUN
motivational NOUN
disabling NOUN
access NOUN
name NOUN
gang NOUN
tax NOUN
disaster NOUN
members NOUN
staff NOUN
couple NOUN
case NOUN
business NOUN
works NOUN
businesses NOUN
internet NOUN
torch NOUN
route NOUN
portfolio NOUN
head NOUN
charity NOUN
governments NOUN
alternatives NOUN
jobs NOUN
connections NOUN
nineties NOUN
institutions NOUN
mark NOUN
numbers NOUN
amounts NOUN
countries NOUN
intentions NOUN
commodities NOUN
blast NOUN
market NOUN
tourists NOUN
funds NOUN
support NOUN
resources NOUN
findings NOUN
fashion NOUN
recruiting NOUN
physicists NOUN
force NOUN
families NOUN
people NOUN
today NOUN
children NOUN
parents NOUN
president NOUN
because NOUN
world NOUN
anniversary NOUN
groups NOUN
years NOUN
history NOUN
government NOUN
eleven NOUN
fort NOUN
men NOUN
day NOUN
attack NOUN
conflict NOUN
forces NOUN
institution NOUN
point NOUN
democracy NOUN
need NOUN
magazine NOUN
site NOUN
health NOUN
miles NOUN
north NOUN
confederacy NOUN
decision NOUN
owner NOUN
work NOUN
cases NOUN
community NOUN
trial NOUN
survivors NOUN
residents NOUN
harm NOUN
brothers NOUN
mining NOUN
prices NOUN
everything NOUN
company NOUN
area NOUN
morning NOUN
benefits NOUN
states NOUN
envoy NOUN
income NOUN
links NOUN
churches NOUN
money NOUN
villages NOUN
bomb NOUN
office NOUN
labeling NOUN
compulsion NOUN
teachers NOUN
students NOUN
cities NOUN
homes NOUN
goals NOUN
centenary NOUN
events NOUN
plan NOUN
celebrations NOUN
approach NOUN
significance NOUN
supplies NOUN
stops NOUN
street NOUN
points NOUN
apartment NOUN
block NOUN
characteristics NOUN
consciousness NOUN
recognition NOUN
bath NOUN
houses NOUN
library NOUN
myself NOUN
rise NOUN
opportunity NOUN
soldiers NOUN
fear NOUN
liberalism NOUN
tolerance NOUN
housing NOUN
republic NOUN
house NOUN
power NOUN
values NOUN
design NOUN
ideas NOUN
museum NOUN
construction NOUN
shoulders NOUN
art NOUN
historian NOUN
items NOUN
slavery NOUN
america NOUN
war NOUN
union NOUN
though NOUN
capital NOUN
confederates NOUN
hundreds NOUN
attacks NOUN
victim NOUN
sixty NOUN
country NOUN
payment NOUN
job NOUN
stand NOUN
freedom NOUN
place NOUN
interviews NOUN
tournament NOUN
representative NOUN
sphere NOUN
digging NOUN
ditches NOUN
property NOUN
cafe NOUN
sanctuary NOUN
south NOUN
safety NOUN
camp NOUN
life NOUN
foundation NOUN
warning NOUN
hat NOUN
dollars NOUN
bail NOUN
holiday NOUN
closure NOUN
monument NOUN
director NOUN
rescuers NOUN
search NOUN
hope NOUN
time NOUN
passes NOUN
century NOUN
percent NOUN
everyone NOUN
someone NOUN
minds NOUN
home NOUN
hobby NOUN
reality NOUN
family NOUN
metres NOUN
residue NOUN
ore NOUN
extraction NOUN
collapses NOUN
workers NOUN
year NOUN
effect NOUN
devastation NOUN
mothers NOUN
places NOUN
wall NOUN
framework NOUN
dam NOUN
collapse NOUN
tables NOUN
self NOUN
care NOUN
path NOUN
demands NOUN
tragedies NOUN
agency NOUN
pounds NOUN
st NOUN
state NOUN
fails NOUN
killing NOUN
river NOUN
activity NOUN
asking NOUN
disease NOUN
gene NOUN
garrison NOUN
prospect NOUN
end NOUN
tanks NOUN
cows NOUN
concerns NOUN
violence NOUN
designer NOUN
motivational NOUN
disabling NOUN
access NOUN
name NOUN
gang NOUN
tax NOUN
disaster NOUN
members NOUN
staff NOUN
couple NOUN
case NOUN
business NOUN
works NOUN
businesses NOUN
internet NOUN
torch NOUN
route NOUN
portfolio NOUN
head NOUN
charity NOUN
governments NOUN
alternatives NOUN
jobs NOUN
connections NOUN
nineties NOUN
institutions NOUN
mark NOUN
numbers NOUN
amounts NOUN
countries NOUN
intentions NOUN
commodities NOUN
blast NOUN
market NOUN
tourists NOUN
funds NOUN
support NOUN
resources NOUN
findings NOUN
fashion NOUN
recruiting NOUN
physicists NOUN
force NOUN
families NOUN
streets NOUN
pirates NOUN
sea NOUN
weekend NOUN
punters NOUN
anyone NOUN
race NOUN
needs NOUN
deputy NOUN
defender NOUN
exploded NOUN
security NOUN
militants NOUN
those NOUN
reports NOUN
insight NOUN
honor NOUN
statements NOUN
terrorism NOUN
victory NOUN
army NOUN
island NOUN
hole NOUN
fines NOUN
solution NOUN
week NOUN
referendum NOUN
opposition NOUN
leader NOUN
defection NOUN
cache NOUN
countryside NOUN
cellphone NOUN
elections NOUN
reservoir NOUN
developers NOUN
person NOUN
stage NOUN
palin NOUN

by polyglot:

polyglot.readthedocs.io